EXHIBITION : Elegancy of Colors presents "Unison" A Group Art show of Paintings, Sculptures & Photography at Artizen Art Gallery, Pearey Lal Bhavan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg > 10th to 13th February 2017

Elegancy Colors Unison Group Art show

Time : 
10th February : 5:00 pm Add to Calendar 10/02/2017 17:00 10/02/2017 18:00 Asia/Kolkata Opening of Elegancy of Colors's "Unison" A Group Art show of Paintings, Sculptures & Photography Event Page : http://www.delhievents.com/2017/02/exhibition-elegancy-of-colors-presents.html Artizen Art Gallery, Pearey Lal Bhavan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg, Near I.T.O., New Delhi - 110002 DD/MM/YYYY - Opening
11th to 13th February : 11:00 am - 7:00 pm  Add to Calendar 11/02/2017 11:00 13/02/2017 19:00 Asia/Kolkata EXHIBITION : Elegancy of Colors presents "Unison" A Group Art show of Paintings, Sculptures & Photography Event Page : http://www.delhievents.com/2017/02/exhibition-elegancy-of-colors-presents.html Artizen Art Gallery, Pearey Lal Bhavan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg, Near I.T.O., New Delhi - 110002 DD/MM/YYYY - Exhibition on View

Entry : Free


Venue : Artizen Art Gallery, Pearey Lal Bhavan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg, Near I.T.O., New Delhi - 110002

Event Description : Elegancy of Colors presents "Unison" A Group Art show of Paintings, Sculptures & Photography.

Participating artists : Deepak Nag Ji Mer, Nawal Kishore, Shambhu Nath Goswami, Roop Chand, Prakash Betawar, Darshan Sharma, Sharad Ambulkar, Vijay laxmi D Mer, Neeraj Sharma, Rajeev Prakash Khare, Santanu Maity, Tushar Das, Swati Sanil Sahu, Kalyani Sahoo, Jagannath Basu, Jatin Chaudhry, Shambhu Karmakar, Irfan Khan, Suniti Khastgir, Archana Sharma, Abhipsa Pradhan, Aarti Ahuja, Dhruve Shrivastawa, Rashmi Sundrani, Ranjana Verma, Sanjay Kumar Jayswal, Shruti Choudhary, Shakti Ahlawat, Shanthi Vatsala, Vinita Rathaur, Shoma Das, Mayur Singhal, Prem Lata Singh, Sadaf Beg, Bharti Saxena, Parul Mehra, Sonali, Aliya Maryam, Aman Anand, Kritika Mitra, Shikha Rastogi, Archana Jha, Aarti Prakash Khare, Sanjay Sarkar

Curated By: Shambhu Nath Goswami

Related Links : Exhibitions
EXHIBITION : Elegancy of Colors presents "Unison" A Group Art show of Paintings, Sculptures & Photography at Artizen Art Gallery, Pearey Lal Bhavan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg > 10th to 13th February 2017 EXHIBITION : Elegancy of Colors presents "Unison" A Group Art show of Paintings, Sculptures & Photography at Artizen Art Gallery, Pearey Lal Bhavan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg > 10th to 13th February 2017 Reviewed by DelhiEvents on Monday, February 13, 2017 Rating: 5

No comments:

Comment Below